Ubby sogn

Klovbyvej 7A , Ubby
4490 Jerslev Sj.

Antal folkekirkemedlemmer: 1.750

http://www.ubbykirke.dk/

http://sogn.dk/ubby/

E-mail til menighedsrådet: 7219@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7219

Sikker post til sognet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7219

 

Menighedsrådet

       

Formand:
Mette Schmidt
Klovbyvej 17, Ubby
4490 Jerslev
Tlf.: 40189314
E-mail: 7219@sogn.dk

Næstformand og kasserer:
Helle Nielsen
tlf. 2968 1510
E-mail: 7219@sogn.dk

 

Menigt medlem:
Ellen Bisgaard
tlf. 2142 5377
 

Kontaktperson:
Gunver Birkedal Nielsen,
Søndergade 12, Ubby
4490 Jerslev

Kirkeværge:
Anne-Marie Jørgensen
Enggårdsvej 71, Ubby
4490 Jerslev

 

Om sognet og kirken

Altertavle Lorentz Jørgensen 1677. 

Døbefont udført i skånsk sandsten fra 1200.

Korbuekrucifiks fra 1500-1525. Selve korset er fra 1961. Prædikestol fra 1621. 

Stolestader fra o. 1600. Belysning 2006.  

Hele kirken blev gennemgribende restaureret i 2005/2006.

Ubby kirke er Vejkirke nr. 123 og åbent ti-fr 8-16.

Ophavsret: